RENOVATIE MET HULP VAN WERKZOEKENDEN

Aevego VvE & Vastgoedbeheer heeft namens de VvE opdracht gegeven aan Concreet om werkzaamheden uit te voeren aan de drie appartementencomplexen gelegen aan de Graaf Waltgerlaan en Hertog Karellaan in Tiel met behulp van werkzoekenden. De werkzoekenden hebben een aantal saneerwerkzaamheden en schilderwerkzaamheden uitgevoerd onder begeleiding van een vakbekwaam betonreparateur. Concreet is een erkend leerbedrijf voor zowel uitvoerende medewerkers als kaderpersoneel en heeft van Fundeon hiervoor een certificaat ontvangen!

De Hertogenwijk is na Tiel-Oost de oudste uitbreidingswijk van Tiel. In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw werd de wijk volgebouwd tot aan het Inundatiekanaal. Dit was voor een groot deel sociale woningbouw bestemd voor de gastarbeiders uit het Middellandse-Zeegebied die in de industrie kwamen werken. In de jaren tachtig is veel werkgelegenheid in de industrie verdwenen als gevolg van mondiale verschuivingen. Een groot aantal bewoners van de Hertogenwijk moest ander werk zoeken en velen raakten werkloos. De laatste tien jaar vindt er bovendien een zogeheten ‘witte vlucht’ plaats: steeds meer autochtone wijkbewoners verlaten de wijk. Hun plaats wordt veelal ingenomen door vluchtelingen en nieuwkomers. De wijk verpaupert en heeft dringend behoefte aan nieuwe impulsen. Aevego VvE & Vastgoedbeheer uit Arnhem heeft drie complexen in beheer. In samenspraak met de Gemeente Tiel en SCW Tiel, die vertegenwoordigd wordt door Woonlab uit Arnhem, heeft de onderneming de ontwikkeling van een duurzaam renovatietraject in gang gezet. Het renovatietraject van de drie VvE’s is onderdeel van het project ‘Werk aan de Winkel’. Dit project heeft als inzet om op korte termijn de gebouwde omgeving van het Hertogenplein (woningen, plein en winkels) naar een hoger plan te brengen, de wijkeconomie te stimuleren, kansen op werk voor wijkbewoners te creëren, evenals het stimuleren van de participatie van wijkbewoners in verbetertrajecten en het bevorderen van de integratie. Dit als aanloop naar vergaande ingrepen die op de lange termijn plaats moeten gaan vinden.

Het renovatietraject bestond uit:

  • Constructief betonherstel onder KOMO-procescertificaat

  • Duurzaam betonrenovatie inclusief slijtlagen en betonconservering

  • Hekwerk vervanging