STILLER WERKEN MET DIAMANTBOOR

Concreet Betonherstel heeft een boormethode ontwikkeld ten behoeve van het aanbrengen van de 'paardenstaart', die geluidsoverlast voor omwonenden aanzienlijk vermindert. Hiermee wordt de werkmethode voor herstel van de constructieve veiligheid van uitkragende balkons en galerijen (CUR 248) verder geoptimaliseerd.

De diamantboor die onlangs in gebruik is genomen, heeft een geluidsniveau van slechts 50 dB (in de woning). Bijkomend voordeel voor onze medewerkers is dat de ankers ergonomischer kunnen worden aangebracht, doordat er minder trilling en minder geluid wordt geproduceerd.

Om in betonnen gevelbalken te kunnen boren met de benodigde flauwe hellingshoek, gebruikt Concreet Betonherstel een zelf ontwikkelde boorstelling.