Uitkragende balkons en galerijvloeren

Concrete en permanente oplossingen

Concreet biedt permanente oplossingen als het gaat om constructieve versterking en verankering. Onder meer door ingefreesde of verlijmde NSM-koolstofwapening, of door de permanente belasting van de galerijvloeren te verlichten, zodanig dat de galerijen constructief weer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving conform de CUR 248.
 

Sika Koolstofwapening

Een van de vele oplossingen voor constructief herstel van uitkragende balkons en galerijvloeren. Wij werken met NSM-koolstofwapening van Sika. Een beproefd systeem van een wereldwijd opererende fabrikant, met alle voordelen van dien!
 

De Sika voordelen

 • Controleerbaarheid tijdens applicatie 
 • Projectberekening door fabrikant bijgevoegd, uitgevoerd door onafhankelijke constructiebureaus 
 • Maximale controle op de uitvoering 
 • Structurele versterking
   

CUR 248 regelgeving

CUR 248 omvat een protocol voor het uitvoeren van onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid galerijflats. Het gaat hierbij om de uitkragende gewapende betonvloeren en specifiek om de vloeren die monoliet verbonden zijn aan de betonnen verdiepingsvloer en/of gevelbalk.

Er zijn drie technische oorzaken, die in samenhang beschouwd moeten worden.

 1. Putcorrosie op de wapening
 2. Lagere hoogtepositie van de wapening
 3. Hogere belasting op de vloerplaten

  Putcorrosie op wapening

  De aanwezigheid van putcorrosie op de wapening ten gevolge van chloriden, die via scheuren zijn ingedrongen. Putcorrosie kan verkend worden door een beoordeling van de buigtrekspanningen en de daaruit af te leiden kans op scheurvorming. Een verdere verkenning van dit aspect vereist destructieve onderzoeksmethoden, zoals boringen of chloridegehalte en/of potentiaalmetingen.
   

  Positie en belasting

  Bij de laatste twee aspecten gaat het om een lagere hoogtepositie van de wapening en een hogere belasting op de vloerplaten, dan waarvan men is uitgegaan in het ontwerp. Bij constructies, waarvan berekeningen en/of tekeningen bekend zijn, kan meestal met niet-destructieve methoden voldoende goed worden onderzocht. Als tekeningen en berekeningen ontbreken, is echter veelal destructief onderzoek nodig om een goede inschatting van het risico op een constructief onveilige situatie te kunnen maken. De constructieve veiligheid moet publiekrechtelijk voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn beschreven voor bestaande bouw.
   

  Onderzoek Putcorrosie

   m het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek naar de kans op putcorrosie, verantwoord te kunnen uitstellen, is in het protocol een rekenkundige toets voorzien met een gereduceerde wapeningsdoorsnede. Indien hierbij aan de eisen wordt voldaan, dan wordt het risico op onvoldoende draagvermogen ten gevolge van een aantasting door putcorrosie op korte termijn, voldoende klein geacht. Veelal is het dan echter wel noodzakelijk om een voortzetting van het onderzoek in te plannen bij het regulier uit te voeren onderhoud van de constructie.

   Ik wil advies

   Referenties herstel uitkragende galerijen

   • Beethovenplein Schiedam (opdrachtgever Woonplus), 2017
   • Heijermansplein Schiedam (opdrachtgever Woonplus), 2017
   • 2 flats Wielewaal Amersfoort, 2017
   • 2 flats Zangvogel Amersfoort, 2017 
   • van Eckstraat Wageningen, 2017
   • 1 flat Haydnstraat Amersfoort (opdrachtgever de Alliantie), 2016
   • 3 flats Germanenlaan Apeldoorn (opdrachtgever de Goede Woning), 2016
   • 1 flat Chamavenlaan Apeldoorn (opdrachtgever de Goede Woning), 2016
   • 3 flats Eburonenstraat Apeldoorn (opdrachtgever de Goede Woning) 2016